reede, 15. juuni 2018

Lapsevanem kirjutab: Arengumapp kui lapse arengu kajastaja

Meie laps lõpetas sellel aastal Kopli Lasteaia. Lasteaiast anti kaasa arengumapp, mida õpetajad on täitnud kogu lasteaia perioodi vältel.

Arengumappi on kogutud lapse joonistusi endast ja oma perekonnast. Mapis on valik lapse enda arvamusi ja hinnanguid erinevatel teemadel, tulevikuplaane ning toredaid ütlemisi. Talletatud on ka läbiviidud arenguvestluste kokkuvõtted ning soovitused edaspidiseks.

Arengumapi koostamine on õpetaja jaoks ajamahukas ja suur töö, mida lapsevanemana kõrgelt hindame. Arengumapp toetab last tema arengus. Laps ise näeb, kuidas ta on arenenud, mida oskas kaheaastasena ja mida oskab nüüd seitsmeaastasena, mil kohe ukse ees koolitee. Lapsevanem saab ülevaate oma lapse oskustest, teadmistest, tegemistest lasteaias. Lasteaiaõpetajal aitab arengumapp mõista iga lapse individuaalsust ja kordumatust. Näha lapse edusamme, aga märgata ka probleeme ja vajadusel suunata. Samuti kujuneb arengumapist tulevikus lapse jaoks ilus raamat oma lasteaia-aastatest.

Suur aitäh Kopli lasteaiaõpetajatele ilusa ja sisuka arengu- ja mälestusteraamatu koostamise eest. Arengumapp on lapse kasvamise lugu. Kõik lapse kohta kogutud hetked, mis mappi talletatud, on tema jaoks tähtsad täna ja tulevikus.

Simo vanemad Kristel ja Kaido,
Tuultepesa rühmast

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar