neljapäev, 30. aprill 2020

Terves kehas terve vaim

Lasteaed on kodu kõrval teine väga oluline lapse arengu ja tervise toetaja ning suunaja. Kopli lasteaias väärtustatakse väga kõrgelt tervisekasvatust. Meie missiooniks on hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, vaimset, sotsiaalset ja kehalist arengut, et kujuneksid eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks.  
2019/2020 õppeaastal, 4-5 aastaste laste rühmas, üheks oluliseks eesmärgiks püstitati lapse individuaalsete tervisealaste teadmiste, oskuste ja vilumuste kujundamine läbi erinevate kogemuspõhiste tegevuste. Terviseedendus ei ole ainult teadmiste omandamine teoorias, vaid ka selle teadlik kasutamine ja väärtustamine igapäevaselt, et kujuneks vilumus. Olles ise eeskujuks ja teerajajaks.
Koostöös peredega alustasime Päikesepesa rühmas (4- 5 aastased) tervisliku toidu edendamist ja väärtuste kujudamist  lasteaias. Eelnevalt sai kokku lepitud tehtavate toitude menüü ja eesmärgistatud tegevus. Valmistasime vanemate toodud toorainetest erinevaid tervislikke toite, mida pakkusime ka teistele lasteaia töötajatele proovida (smuutid, salatid, mahlad, võileivad, magusroad).Paralleelselt tervisliku toidu kasulikkusele pöörasime suurt tähelepanu ka hügieeni ja eneseteenendamise vilumuste kujundamisele ning aktiivsele tegevusele. 
Meid toetas suuhüügieeni teadmistepagasi rikastamisel Suukooli hambapesu kampaanias osalemine: Suukool võitleb suukollidega!“. Eesmärgiks oli pöörata tähelepanu laste hambapesu harjumustele. Projekti raames käsitlesime väga põhjalikult nii teoreetilist-, kui ka praktilist poolt. Meil käis rühmas külas Suukoolist suutervise spetsialist Natalja Jegorova, kes pidas lastele loengu suutervise kohta. Külastasime Mustamäe polikliinikus hambaarsti kabinetti, kus hambaarst Tiina Laskar-Vetto tutvustas ja näitas hambaarsti töövahendeid ja tööd. Kuna fookuses oli ka hügieeni oskuste ja vilumuste kujundamine, siis oli hea võimalus lõimida sisse Tervisemuuseumis pakutavat loengut "Käsi peseb kätt”. Mis oli väga õpetlik ja lastele eakohane loeng bakteritest ja hügieenist.


Tervisekasvatus ja selle õpetus on pikem tervikprotsess ning järjepidev tegevus. Oluliseks eesmärgiks on kujundada lastes positiivset ja teadlikku suhtumist tervisesse ja selle hoidmisse juba eelkoolieas, et kujuneksid harjumused millega loome eeldused toimetulekuks elus, tervist kahjustamata. Teadmised aitavad luua ja kujundada väärtusi.

Päikesepesa õpetaja Anne Saar

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar