reede, 12. juuni 2020

Seadusekuulekus liikluskasvatuses


Liikluskasvatus lasteaias eeldab õpetajate teadlikkust ja pädevust ka liikluse vallas. Teadlikkuse tõstmiseks toimus Kopli Lasteaias õpetajatele koolitus: „Bussi tellimise ja – sõidu meelespea“.

NB!
- Sõidu ajal on keelatud seista, istekohti peab jaguma igale sõitjale (veendu lubatud istekohtade ja seisukohtade arvus).
- Laste sisenemisel ja väljumisel peavad bussil põlema ohutuled.
- Bussijuht ja lasterühma saatja peavad tagama laste bussi sisenemise ja bussist väljumise ning sõidutee ületamise ohutuse.
- Bussil peab olema kehtiv tehnoülevaatus, mille olemasolu saab kontrollida maanteeameti e-teeninduse leheküljelt.
- Asjad, sh kotid, tuleb panna sõidu ajaks selleks ette nähtud kohta.

Laste sõidutamisel on peamised märksõnad: kokkulepped bussifirma ja -juhiga, korras buss, kinnitatud turvavööd ning eelnev ohutu bussisõidu teemaline õppetegevus lastega.

Koolieelse lasteasutuse õppekavas seondub otsesemalt liiklusharidusega:
- Tunnetusprotsesside arendamine (tajude/meeleorganite ja tahtliku tähelepanu arendamine, emotsioonide ohjamine jm.).
- Valdkond Mina ja Keskkond, tehiskeskkond (sõidukid, valgusfoor, liiklusmärgid, turvavarustus jm.).
- Valdkond Mina ja Keskkond, sotsiaalne keskkond (põhjus – tagajärg seoste loomine, viisakus liikluses, ohutu käitumine jm.).

Taaskord saab tõdeda, et koolituse edukus sõltub koolitajast – meeldiv suhtlusviis, teema valdamine ja põhjalik ettevalmistus. Oleme kõik väga tänulikud Kompetentsikeskus Autosert, koolitaja Priit Lilleorg.

Aitäh meeldiva koostöö eest!
Kopli Lasteaia pere

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar