kolmapäev, 27. mai 2020

Muutunud olukorras tuli kõigil midagi uut õppida

Kriisiolukorras(16.03- 08.05.2020) ei istunud Kopli Lasteaia õpetajad ja õpetaja abid sugugi käed rüpes,vaid nüüd oli aega nende tegemiste jaoks, mille peale tavaliselt aega põhitöö kõrvalt napib. Osavate näppude all valmisid lastele praktilised tekstiilist kotid õuesõppe tarbeks ning uued katted vooditele. Värvikirevad heegeldatud istumisalused rõõmustavad lapsi edaspidi õppetegevuste läbiviimisel.


Kotid õmbles Eva, istumisalused heegeldas Kersti

Voodikatted Liiva- ja Päikesepessa õmbles Ülle

Eriolukord pani proovile õpetajate digioskused. Heaks abimeheks õppetöö korraldamisel osutus www.myadvent.net/en/
keskkond, kus valmisid toredad tegevuskalendrid kodustele lastele. Kalender pakkus lastele lihtsaid ja õpetlikke tegevusi igaks päevaks. Õpetajate endi loodud videod aitasid lastel hoida sidet lasteaia ja õpetajatega.
Tavapärase õuesõppepäeva tähistamise asemel filmiti üles "Avastusretk Kopli Lasteaia õuealal". Antud lühifilm lasteaia õuesõppe objektidest jääb aastateks õppevahendina kasutusele. https://www.youtube.com/watch?v=u4wa-S9o5g4
Vanematega suheldi enamasti läbi Facebook`i ja meilide. Ühised infotunnid kolleegidega said läbi viidud Zoomis ning vestlused lastega toimusid Skype`i  ja Messengeri vahendusel.

Kuna lapsed arenevad ja kasvavad eelkõige eeskuju toel, siis distantsõpe lasteaias jääb vast alati pisut kaugeks ja ühesuunaliseks. Mänguline õpe on efektiivne just vahetus suhtluses lapsega, kus laps saab aktiivselt osaleda õppeprotsessis. Loodame, et eriolukord ei kordu ning lasteaed jääb avatuks kõikidele vahvatele mänguhimulistele põnnidele.Liivapesa õpetaja JanelleMeie laste kunstitööd Põhjala linnaaias

Põhjala tehase linnaaed on metsik ja isetekkeline. Põhjala tehase linnaaed on eneseväljendus. Põhjala tehase linnaaed on järjepidev. Põhjala tehase linnaaednik võtab vastutuse! Põhjala tehase linnaaednik teab, et teadmisi tuleb investeerida, jagada ja tarbida! Põhjala tehase linnaaed on aednike nägu…Alates 27. maist on linnaaeda vareste eest kaitsmas Kopli Lasteaia laste valmistatud hernehirmutised ja rõõmsa meelolu loomiseks värvilised pildid lõbusatest vikerkaartest ja kevadistest õitest!„Maaema ja Maaisa,
annan teie hoolde taime väikese!
Hoidke teda, kaitske teda,
aidake tal kasvada!“


Aitäh meeldiva koostöö eest Põhja – Tallinna linnaaia eestvedajatele! Oleme tänulikud võimaluse eest eksponeerida laste loometöid piparmündilõhnalises ja maasikaõielises „galeriis“!

Kopli Lasteaedteisipäev, 19. mai 2020

Treiler: Avastusretk Kopli lasteaia õuealal

Kopli lasteaia õpetajad otsustasid oma näitleja-anded filmilindile püüda ning üheskoos luua põnev seiklus lasteaia õuealal.
Idee - Tuultepesa õpetajad Merle Tõnurist ja Maarja Liisa Plado,
treileri pani kokku ja kaamerat hoidis Maarja Liisa Plado.

Rõõm lasteaia vilistlasest


WAF - i lauljate võistluse "Best of WAF" ehk BoW2020 poolfinalist on Laura Lee Pint. 
Õpetaja Eva tunneb rõõmu ja rahulolu kuuldes Laura Lee imelist lauluhäält, 
olles uhke oma endise kasvandiku üle! 

Ole hoitud oma teel!


neljapäev, 14. mai 2020

Unistamisest ei tohi kunagi loobuda...

...sest mõtetel on tavaks täituda. Võtab see siis aega mis võtab, aga ühel päeval võib see täide minna. Kopli lasteaia õppe- ja kasvatustöö 2018 – 2019 rühmade kokkuvõtetetes oli ettepanekuna toodud välja õpikeskkonna parendamiseks vajadus valgustahvi ja interaktiivse tahvli järele. Tänaseks – õitekuul 2020 on unistused täitunud!

Interaktiivne tahvel võimaldab esitleda dünaamilisi tegevusi, kirjutada märkmeid digitaalse tindiga või salvestada oma töö – ja kõike seda lihtsa sõrme vajutusega. Lühikoolitus õpetajatele kasutusvõimaluste kohta on teostatud. Edaspidi on võimalus õpetajatel iseseseisvalt oma teadmisi täiendada ja kolleegidega jagada, digipädevusi arendades. Omandame oskust kasutada uuenevat tehnoloogiat kiiresti muutuvas ühiskonnas õppimisel ja õpetamisel.
Valgustahvel on Vetepesa rühmas juba aasta jagu pakkunud lastele avastamis- ja õpirõõmu. Tuultepesa rühma paigaldati interaktiivne tahvel ning saali projetor koos ekraaniga, rikastades õpikeskkonda kaasaegsete vahenditega.  Laste esimene emotsioon...esmaspäev, 11. mai 2020

Vetepesa lauamänguprojekt “Vähemaga mängime rohkem”


Vetepesa rühmas algas sügisel koostööprojekt peredega “Vähemaga mängime rohkem”.

Projekti eesmärgid olid koostöös lapsevanematega liikuda laste koolivalmiduse suunas (mänguoskuste toetamine); õpetada lastele keskkonnasõbralikku käitumist: jagamine, ühine kasutamine (ei pea kõike ise omama); õpetada lasteaia põhiväärtusi:

 USALDUS, AUSUS, ISESEISVUS, HOOLIVUS, SÕPRUS

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava. § 12. Mänguoskused
6-7aastane laps oskab:

  • tunneb mängust rõõmu ning on suuteline mängule keskenduma; 
  • järgib mängureegleid ning oskab tuttavate mängude reegleid teistele selgitada; 
  • suudab mängu käigus probleeme lahendada ja jõuda mängukaaslastega kokkuleppele;
  • tunneb rõõmu võidust ja suudab taluda kaotust võistlusmängus; 
Läbi koostööprojekti õppisime neid lasteaia põhiväärtusi:

USALDUS - usaldame lauamängud koju.
AUSUS - mängureeglite järgimine, lauamängu laenutamisel vihikusse kirja panemine, kui mängudetailid lähevad katki, siis teavitan.
ISESEISVUS - laps saab õpetada mängureegleid teistele.
HOOLIVUS - hoian lasteaiast laenutatud lauamänge nii hästi kui suudan.
SÕPRUS/SÕBRALIKKUS - sõpradega koos mängimine tugevdab sõprussuhteid, lauamänge saab mängida sõbralikult ka mitte sõpradega.

Lisaks toetab projekt ka teiste üldoskuste arengut (Tunnetus- ja õpioskused, sotsiaalsed oskused; enesekohased oskused).
Lauamängud käisid kodus 18 erineval korral. Selle tulemusena oli aktiivses kasutuses 15 lauamängu. Laste lemmikuteks kujunesid “Jänesemäng”, “Seenemäng (nõiapada)”. Keeruliseks osutus rohkete detailidega röntgeni mäng.


Laenutuste vihik


Lauamängude riiul rühma ukse juures


Lauamängude mängimineOsad lapsed oskasid leida endale kerge vaevaga lauamänguks mängukaaslase, mõned vajasid õpetaja suunamist. Lapsed, kes olid lauamängu kodus selgeks mänginud, said väga hästi hakkama mängureeglite teistele selgeks õpetamisega. Õp.abi Liivi juhendas laste kabemängu. Projekti eesmärgid said täidetud!Vetepesa õpetajad
õp.Aire ja õp.Silja