neljapäev, 30. aprill 2020

Loovate laste päris enda loodud kevadine lühifilm

Ühel ilusal kevadisel päeval oli õpetaja Liisal lasteaias kaasas kaamera. 
Kolm usinat Tuultepesa last märkasid seda ning soovisid teha päris oma filmi. Mõeldud-tehtud! 

Viie minutiga olid lastel välja mõeldud süzee ning jagatud rollid. 
Siis läks harjutamiseks: proovivõtted toimusid lasteaia õuealal, päris film valmis aga lasteaia kõrval- imelises Kase pargis, mis oma mitmekülgsusega oli ideaalseks võttepaigaks.

Milliseks lõpptulemus kujunes, on näha siit:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=7C6O0b2vCJ0&feature=emb_logoTerves kehas terve vaim

Lasteaed on kodu kõrval teine väga oluline lapse arengu ja tervise toetaja ning suunaja. Kopli lasteaias väärtustatakse väga kõrgelt tervisekasvatust. Meie missiooniks on hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, vaimset, sotsiaalset ja kehalist arengut, et kujuneksid eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks.  
2019/2020 õppeaastal, 4-5 aastaste laste rühmas, üheks oluliseks eesmärgiks püstitati lapse individuaalsete tervisealaste teadmiste, oskuste ja vilumuste kujundamine läbi erinevate kogemuspõhiste tegevuste. Terviseedendus ei ole ainult teadmiste omandamine teoorias, vaid ka selle teadlik kasutamine ja väärtustamine igapäevaselt, et kujuneks vilumus. Olles ise eeskujuks ja teerajajaks.
Koostöös peredega alustasime Päikesepesa rühmas (4- 5 aastased) tervisliku toidu edendamist ja väärtuste kujudamist  lasteaias. Eelnevalt sai kokku lepitud tehtavate toitude menüü ja eesmärgistatud tegevus. Valmistasime vanemate toodud toorainetest erinevaid tervislikke toite, mida pakkusime ka teistele lasteaia töötajatele proovida (smuutid, salatid, mahlad, võileivad, magusroad).Paralleelselt tervisliku toidu kasulikkusele pöörasime suurt tähelepanu ka hügieeni ja eneseteenendamise vilumuste kujundamisele ning aktiivsele tegevusele. 
Meid toetas suuhüügieeni teadmistepagasi rikastamisel Suukooli hambapesu kampaanias osalemine: Suukool võitleb suukollidega!“. Eesmärgiks oli pöörata tähelepanu laste hambapesu harjumustele. Projekti raames käsitlesime väga põhjalikult nii teoreetilist-, kui ka praktilist poolt. Meil käis rühmas külas Suukoolist suutervise spetsialist Natalja Jegorova, kes pidas lastele loengu suutervise kohta. Külastasime Mustamäe polikliinikus hambaarsti kabinetti, kus hambaarst Tiina Laskar-Vetto tutvustas ja näitas hambaarsti töövahendeid ja tööd. Kuna fookuses oli ka hügieeni oskuste ja vilumuste kujundamine, siis oli hea võimalus lõimida sisse Tervisemuuseumis pakutavat loengut "Käsi peseb kätt”. Mis oli väga õpetlik ja lastele eakohane loeng bakteritest ja hügieenist.


Tervisekasvatus ja selle õpetus on pikem tervikprotsess ning järjepidev tegevus. Oluliseks eesmärgiks on kujundada lastes positiivset ja teadlikku suhtumist tervisesse ja selle hoidmisse juba eelkoolieas, et kujuneksid harjumused millega loome eeldused toimetulekuks elus, tervist kahjustamata. Teadmised aitavad luua ja kujundada väärtusi.

Päikesepesa õpetaja Anne Saar

pühapäev, 26. aprill 2020

Filmivõtted Kopli Lasteaia õuealal on täies hoos…


Aprillikuu on nutikuu. Aprillikuus tähtsustati rahvusvahelist õuesõppepäeva. Aprillikuus panid nutikad õpetajad kokku 
õuesõppe ja nutiteema. Alustati filmimisega, et jäädvustada õuesõppes kasutatavat õppematerjali. Igal asjal on oma aeg – antud aeg kriisiolukorras on andnud võimaluse tegeleda ajamahukate ja suurte projektidega, mis laste kõrvalt on osutunud keeruliseks.
neljapäev, 23. aprill 2020

Kopli lasteaiapere väike-suur samm looduse hoidmisel


Tervelt pea kolm kuud kaunistasid kaks kasti lasteaia koridori. Nendesse kastidesse olid oodatud tühjad patareid ning alumiiniumist küünlaümbrised. Kogu lasteaed lõi usinasti kaasa, et Emake Loodus oleks hoitud ja pisut prügivabam. Kogusime kokku ligi 10 kg küünlaümbriseid ning päris mitu kotitäit patareisid.

Mis aga kogutud asjadest edasi sai?
Sellest kõneleb õpetaja Liisa poolt kokku pandud õppevideo patareide ja küünlaümbriste teekonnast Kuusakoskisse ning Paljassaare jäätmejaama. Lisaks saab videost teada, mida põnevat veel koguda ja taaskäitlemisse saata ning mis vahva tegevus toimub Kuusakoskis.

Vaadake ise järgi siit:Aitäh kõigile, kes panustasid!
Igaühe väiksest sammust sündis suur samm looduse hoidmise poole.
Hoidke ja olge hoitud!

Tuultepesa õpetaja Liisa Plado

esmaspäev, 20. aprill 2020

Tublidus ei tule tööta!


„Tublidus ei tule tööta“ on teada–tuntud rahvatarkus. Lasteaias on peale pedagoogide veel tragisid tegijaid, kes on andnud endast parima kriisiajal. Lõpule on viidud kevadine suurpuhastus. Puhtaks on küüritud trepid ja kapitagused. Aknad ja uksed. Päevavalguse ette on tiritud sala– kogumiskapid ja panipaigad...Uued katted on saanud juba kolme rühma voodid. Ühesõnaga - polegi sõnu kui tublid ja töökad!

Töötame koos, teeme koostööd ja peame kinni reeglitest, 
mis kehtestatud kriisolukorras meie enese kaitseks!

Mari- Liis

Kerli

Katrin

Ants

Olga ja Sveta

Päikesepesa katted ja õmbleja Ülle


ZojaKopli Lasteaia direktor Marika on tänulik ja uhke oma töötajate üle!
Jätkuvat töörõõmu!
neljapäev, 16. aprill 2020

Võimleme kodus


Liikumisõpetaja Sandra jagab ideid, kuidas kodus lapsega võimelda.
Tehke järgi ja jääge terveks!laupäev, 11. aprill 2020

Vana lasteaia jutud


Lastele: Loodan, et teiega on kõik hästi! Olude sunnil ei saa me hetkel kohtuda, kuid vana lasteaed on alles ja ootab teid peagi tagasi, kui  viiruse- piskud  on Eestimaalt "hävitatud". Lasteaed pole aga päris ilma asukateta. Vanas lasteaias elavad head majavaimud. Edastan teile viis lühijuttu headest vaimudest ja nende tegemistest. Keegi pole, aga neid kunagi näinud. Kui tunned igatsust lasteaia ja kaaslaste järele, siis kuula neid lugusid – pikuta, unista, kujuta ette ja jäädvusta joonistamise, maalimise, meisterdamise või muidu, milline võiks Sinu meelest välja näha Kellavaim? Spordivaim? Sõprusevaim?...


Lapsevanematele: Palju räägitakse loovusest ja loovuse arendamisest. Loovust uurinud teadlased on kindlaks teinud, et on kogum isiksuseomadusi, mis soodustavad loovuse avaldumist – SALLIVUS, ENESEUSK,  UNISTAMINE,  UUDISHIMU ja  AKTIIVSUS.  Lastele kuulamiseks  lühijutud (puhkamise ajal kuulamise jutud) isiksuseomaduste paremaks mõistmiseks. Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise üheks põhimõtteks lasteaias on lapse loovuse toetamine. Enim on räägitud keskkonnafaktoritest, mis loovust soodustavad, vähem on pööratud tähelepanu isiksuseomadustele.  Laps saab teadmisi isiksuseomadustest läbi lühijuttude. Juttude peategelasteks on vaimud –
head vaimud, kes elavad Kopli Lasteaias. Fantaasiamaailmast pärit tegelased aitavad last isiksuseomaduste mõistmisel. Nii saate ka teie head vanemad oma lastes just neid isiksuseomadusi väärtustada ning toetada nende avaldumist.  

Palun joonista head vaimud paberile, et ka teised saaksid neid näha! Joonistused oodatud maretkougija@gmail.com. Vana vahva lasteaia headest vaimudest saame edaspidi meeleoluka näituse ülesse seada!


Jätkuvat vaprust, vahvust ja loomisrõõmu!
Lood mõtles välja ja jutustas lastele Kopli Lasteaia õppealajuhataja Maret

neljapäev, 9. aprill 2020

Tagasihoidlik munajahtTäna, päev enne pühi, oli üks hajameelne Lihavõttejänes suures ettevalmistuste tuhinas pillanud 
Kopli Lasteaia õuealale terve hunniku värvilisi mune.
Mida teha? Kuidas aidata?

Appi tõttasid väikesed usinad käed ja terased silmad ning hakkasid mune üheskoos üles otsima.

Otsiti nii kivi alt kui kännu seest, nii liumäe servast kui puu otsast.

Ja saadigi kätte!
Tervelt 20 ilusat, värvilist Lihavõttemuna.
Loodetavasti märkab jänes neile järgi tulla, et pühad ikka värvilisi mune täis oleks...
Mõnusaid pühi kõigile!
Kopli Lasteaia pere.


Soojad õnnesoovid!


Eelkõige just raskel ja kriitilisel ajal tuleb elus leida rõõmsaid ja meeldivaid hetki, et hoida meeleolu üleval. Kopli Lasteaias oli 8. aprillil tähtis päev, sest tähistasime õpetaja Liisa sünnipäeva. Tavasid ja traditsioone ei tahtnud eriolukorra tõttu rikkuda ja kogunesime siiski fuajeesse sünnipäevalast lauluga tervitama. Pidades seejuures kinni kriisiolukorrale kehtestatud reeglitest ja normides - hoidsime distantsi kaks meetrit, hoidusime füüsilisest kokkupuutest! Andsime oma tunded ja mõttede edasi "lillede keeles": Hortensia kannab enda rikkalikes õites peamiselt tänulikkuse sõnumit. 
Lisaks on temasse kätketud ka siirus ja südamlikkus!

        Aitäh, armas Liisa! Oleme nii tänulikud, et Sa meil olemas oled!
 Palju rõõmu ja  tervist ning jätkuvat südamlikkust ja siirust!
Soovivad kõik Kopli Lasteaia suured ja väikesed!
teisipäev, 7. aprill 2020

Muusikalised tegevused õpetaja Meriliga


Käes on päikseline kevad ning imeline linnulaul saadab meid igal sammul.
Kahjuks peame olema kodused ning lasteaias koos lustimas ei saa käia mõni aeg .. Kuid see ei takista ju meid laulmast... ja muusikat tegemast!? Just muusika on see, mis teeb tuju rõõmsaks ja toob naeratuse suule.
Otsustasin proovida videoklippide vahendusel muusikategevusi edastada. Peale esimest nädalat sain nii positiivset ja toredat tagasisidet, et kindlasti jätkan sellega! Suur tänu teile, kallid vanemad, südantsoojendava tagasiside eest.

Mõned videonäited :)
https://www.youtube.com/watch?v=wv-8D0Wi45M  Kodust leiab põnevaid pillilahendusi
https://www.youtube.com/watch?v=_c4iPMO08UI  Ka muusikat saab vahvalt kuulata koos


Palju päikest ja olge hoitud!
--

Parimate soovidega,
Merili Murde

neljapäev, 2. aprill 2020

Kevad lasanjepeenras


Keset kevadist lilleilu on meie lasanjepeenras jälle üks uus asukas.


Mõista, mõista...
Kes küll metsa ära kaotas sinikirja kuue,
põõsa alla maha laotas riidetüki uue?
                                             (sinilill)Peenrast piilub välja rabarber.....kas näed, kust?


Päikest ja soojust kõigile!